Echipa

Dr. Ana-Maria Gruia

Dr. Ana-Maria Gruia

Director de proiect

Ana-Maria Gruia este istoric și muzeograf cu experiență în studierea și valorificarea patrimoniului din domeniul istoriei farmaciei, precum și în conducerea de proiecte de cercetare științifică. Interesele sale variază de la iconografie medievală, reprezentări din categoria artei decorative (cahle), pipe și istoria fumatului, istoria farmaciei, muzeografie. Director de proiect și cercetător științific, are atât atribuții de management, coordonare networking și atragere de colaboratori, cât și atribuții specifice de cercetare științifică în domeniul istoriei farmaciei, documentare prin vizite la muzee de profil, redactare parțială a catalogului științific, redactare (parțială) a unor articole, participare și prezentare la conferințe, raportare intermediară și finală, promovarea proiectului și a rezultatelor sale.

Dr. Mária Pakucs

Dr. Mária Pakucs

Cercetător științific

Mária Pakucs este cercetător cu experiență specializat în istorie economică, comercială și urbană în perioada premodernă, valorificând importante izvoare scrise de epocă. În cadrul proiectului se va ocupa de catalogarea, transcrierea și traducerea manuscriselor de secol XVI-XVIII din colecție și a adnotărilor marginale de pe cărțile tipărite, realizând și cercetare științifică în domeniul istoriei farmaciei, redactând parțial catalogul științific și articole de specialitate. Va participa și prezenta studii la conferințe și va promova proiectul și rezultatele sale.

Dr. Ioana Monica Gruiță

Dr. Ioana Monica Gruiță

Cercetător științific

Ioana Monica Gruiță este istoric și muzeograf, cercetător cu experiență în domeniul istoriei artei, artei moderne și contemporane, muzeografiei și curatoriatului. În cadrul proiectului se va ocupa de catalogarea cărților tipărite din colecție, de transcrierea manuscriselor de secol XIX-XX din colecție, va realiza cercetare științifică în domeniul istoriei farmaciei, se va documenta prin vizite la muzee de profil, va redacta parțial catalogul științific și articole de specialitate, va participa și prezenta la conferințe, și va contribui la promovarea proiectului și a rezultatelor sale.

Ioana Cova, doctoral candidate

Ioana Cova, doctoral candidate

Conservator

Ioana Cova is an experienced conservator, specialized in the conservation and restoration of textile goods and the manipulation of patrimony goods. She is currently enrolled in a doctoral program at the Babes-Bolyai University in Cluj, working on a dissertation connected to the preservation of archaeological goods in Romanian museums. Part of the present project she will manipulate all items for photography and research, will perform the preventive conservation of certain goods, will coordinate the cleaning and restoration of ca. 500 artifacts by members of the Conservation and Restoration Laboratory of the National History Museum of Transylvania that she is currently leading. She will also visit history of pharmacy museums, will create conservation files of the artifacts with data to be included in the final catalogue. She will take part in conferences and will contribute to the promotion of the project and its results.

Dr. Alexandru Rădulescu

Dr. Alexandru Rădulescu

Cercetător științific

Alexandru Rădulescu predă fotografie la Universitatea de Artă și Design din Cluj, dar a fost implicat și în proiecte de valorificare și digitalizare a patrimoniului cultural mobil (de exemplu proiectul Ecultura alături de Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei). În cadrul proiectului de față se va ocupa de fotografierea tuturor pieselor din colecție (cca. 2500 piese, realizând cca. 20.000 fotografii), de prelucrarea digitală a acestora pentru publicare, și va realiza materiale foto&video de promovare a proiectului.

Colaboratori:

Dr. Ágnes Găzdac-Alföldy, numismat și istoric MNIT, este autoarea unui studiu dedicat tezaurului descoperit recent în Casa / Farmacia Hintz, în volumul introductiv.

Dr. Márta Guttmann, chimist și conservator expert, lector la Universitatea din Sibiu, a colaborat la colectarea probelor de materia medica și la intrepretarea rezultatelor în cadrul unor studii (vezi Rezultate). A contribuit și la redactarea unuia dintre studiile volumului introductiv al catalogului.

Dr. Oana Habor, muzeograf la Muzeul Școlii Medicale Clujene al Universității de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, este autorul unui studiu despre învățământul farmaceutic clujean (în volumul introductiv al catalogului).

Dr. Magó Andrea Beatrix, cercetător chimist MNIT, a realizat micro-fotografii și determinări de materiale ale unor bunuri din colecție, a colaborat la colectarea probelor de materia medica, a redactat prezentarea rezultatelor în catalog, și a contribuit la intrepretarea rezultatelor în cadrul unor studii (vezi Rezultate). A contribuit și la redactarea unuia dintre studiile volumului introductiv al catalogului.

Dr. Melinda Mitu, istoric MNIT, specialist al epocii moderne, este autorul unui studiu axat pe biografia farmacistului clujean Hintz György în volumul introductiv al catalogului.

Dr. Robert Offner din Regensburg a acceptat de asemenea să sprijine proiectul printr-un articol despre Tobias Maucksch, primul farmacist privilegiat al Clujului, de asemenea în volumul introductiv.

Radu Cordoș, inginer, expert restaurator metale, membru al laboratorului de restaurare al MNIT, a contribuit la curățarea, conservarea și restaurarea unor artefacte din metal colecție.

Cornelia Rotariu, expert în restaurarea bunurilor culturale, membru al laboratorului de restaurare al MNIT, a contribuit la curățarea, conservarea și restaurarea unor artefacte din ceramică și sticlă provenite din săpături arheologice recente și din vechile colecții muzeale.

Tudor Tomescu,  expert restaurator ceramică, sticlă, faianță, porțelan, membru al laboratorului de restaurare al MNIT, a contribuit la curățarea, conservarea și restaurarea unor recipiente farmaceutice și obiecte de sticlărie de laborator din colecție realizate din aceste tipuri de materiale.