Rezultate

Principalul rezultat al proiectului este catalogul exhaustiv al Colecției de Istorie a Farmaciei din Cluj, însă cele mai interesante descoperiri, în special cele legate de rezultatele analizei chimice a substanțelor din recipientele de secol XVIII, vor fi publicate în articole tematice și prezentate la conferințe.

ARTICOLE

1. Ana-Maria Gruia, ”Project presentation: PHARMATRANS. ALL THINGS APOTHECARY IN SIXTEENTH-TWENTIETH-CENTURY TRANSYLVANIA. THE HISTORY OF PHARMACY COLLECTION IN CLUJ-NAPOCA,” în Acta Musei Napocensis II Historica, 58/2021 (indexată CEEEOL și ERIH PLUS).

citește articolul aici:

PHARMATRANS. All Things Apothecary in 16th-20th-Century Transylvania. The History of Pharmacy Collection in Cluj-Napoca

2. Ana-Maria Gruia, “Engel Pharmacy “La Coróna”, near the gate of the royal court, Jassy” (“Farmacia Engel “La Coróna”, lângă poarta curții domneşti, Jassy”), în Studia UBB Historia, vol. 66, 2/2021, p. 45-76 (doi:10.24193/subbhist.2021.2.03).

citește articolul aici:

“Engel Pharmacy “La Coróna”, near the gate of the royal court, Jassy”

3. Ioana Gruiță, Handbook for Medicine by Iosif Țiucra, a Teacher. A nineteenth-century Manuscript in the History of Pharmacy Collection (MNIT).“, Acta Musei Napocensis 59/2022, p. 147-166.

citește articolul aici:

”Handbook for Medicine by Iosif Țiucra, a Teacher. A nineteenth-century Manuscript in the History of Pharmacy Collection (MNIT).

4. Ana-Maria Gruia, ”Project presentation: PHARMATRANS. ALL THINGS APOTHECARY IN SIXTEENTH-TWENTIETH-CENTURY TRANSYLVANIA. THE HISTORY OF PHARMACY COLLECTION IN CLUJ-NAPOCA / 2022,” Acta Musei Napocensis 59/2022, p. 253-264.

citește articolul aici:

”Pharmatrans. All things apothecary in sixteenth-twentieth-century Transylvania. The History of Pharmacy Collection in Cluj-Napoca / 2022

5. Ana-Maria Gruia, ”A bezoárkőtől a kőrisbogáron át a szarvasagancsig. Állati eredetű gyógyszerek a kolozsvári Gyógyszerészettörténeti Gyűjtemény állományában” în Bogdándi Zsolt, Gálfi Emőke (eds), BETEGSÉG ÉS GYÓGYÍTÁS A RÉGI KOLOZSVÁRON ÉS ERDÉLYBEN ORVOSLÁSTÖRTÉNETI DOLGOZATOK, Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2022, p. 263 – 280.

Citește articolul aici:

”A bezoárkőtől a kőrisbogáron át a szarvasagancsig. Állati eredetű gyógyszerek a kolozsvári Gyógyszerészettörténeti Gyűjtemény állományában”

6. Maria Pakucs, “‘They Steal It from the Sultan’s Pharmacy.’ Transylvanian imports of drugs and chemicals from the Ottoman Empire in the early modern period”, acceptat spre publicare în Acta Musei Napocensis 60/2023.

7. Ioana Gruiță, ”Libro di me, Gio Batta Gussetti”, acceptat spre publicare în Acta Musei Napocensis 60/2023.

8. Ioana Cova, “Handling Heritage Objects – Moving the Entire Pharmaceutical Collection within the National Museum of Transylvanian History, Cluj-Napoca, Romania”, acceptat spre publicare în Acta Musei Napocensis 60/2023.

9. Ana-Maria Gruia, ”Project presentation: PHARMATRANS. ALL THINGS APOTHECARY IN SIXTEENTH-TWENTIETH-CENTURY TRANSYLVANIA. THE HISTORY OF PHARMACY COLLECTION IN CLUJ-NAPOCA, 2023”, acceptat spre publicare în Acta Musei Napocensis 60/2023.

10. Federica Nardella, Jacopo La Nasa, Ilaria Degano, Francesca Modugno, Ana-Maria Gruia, Ioana Cova, Andrea Beatrix Magó, Márta Guttmann and Erika Ribechini, “Artistocratic drugs. A multi-analytical approach to disclose the composition of 18th century ointments from the “History of Pharmacy Collection” in Cluj” în curs de recenzare în Journal of Cultural Heritage (Elsevier, citation score 6.5, impact factor 3.1) 2023.

PREZENTĂRI LA CONFERINȚE

1. Ana-Maria Gruia, “From bezoar and cantharidis to deer antler. Medicines of animal origin in the History of Pharmacy Collection in Cluj-Napoca”, la conferința intitulată “Health, disease and healing in old Cluj (The history of healthcare until the end of the 19th century)”, organizată online de către Erdélyi Múzeum-Egyesület, 1-2 octombrie 2021.

2. Ioana Cova, “Cum devin obiectele arheologice bunuri culturale muzeale: cazul unei colecții de sticlă arheologică farmaceutică” , la conferința internațională a doctoranzilor în istorie, ediția XVI, intitulată ”Vechi și nou în cercetarea istorică: surse, metode, interpretări”, organizată online de către Şcoala Doctorală „Istorie. Civilizaţie. Cultură”, UBB Cluj, 12-13 noiembrie 2021.

3. Ana-Maria Gruia, “Pharmatrans – a Transylvanian exploratory research project” la Cel de al 45-lea congres internațional de istorie a farmaciei organizat la Milano de către Societatea Internațională de Istorie a Farmaciei, 7-10 septembrie 2022.

4. Ioana Cova, “Aspecte privind conservarea Colecției de Istorie a Farmaciei din Cluj“ la simpozionul ‘Bucovina – File de Istorie’, ediția 24, organizat de către Muzeul Național al Bucovinei, Suceava, 24-25 noiembrie 2022.

5. Ana-Maria Gruia, ”Museum Reconstructions of Pharmacy Interiors” în cadrul workshop-ului ‘Historical reconstruction as a research tool’, organizat de către Institutul de Istorie al Universității din Wrocław University, 10-11 decembrie 2022.

6. Federica Nardella, Jacopo La Nasa, Ilaria Degano, Francesca Modugno, Ana-Maria Gruia, Ioana Cova, Andrea Beatrix Magó, Márta Guttmann and Erika Ribechini, ”A multi-analytical approach to disclose the composition of 18th century ointments from the “History of Pharmacy Collection” in Cluj”, poster la TECHNART 2023 (International conference on analytical techniques in art and cultural heritage), Lisabona, 7-12 mai 2023.

7. Ana-Maria Gruia, “Museums and pharmaceutical heritage between the Carpathians and Transylvania, Romania” în cadrul conferinței “The Hygeia Legacy. Pharmacy Museums and Collections in Europe. Heritage, Identity and Memory” organizate de către University of Valencia, mai 22-23, 2023.

8. Andrea Beatrix Magó, “Investigații pe obiecte din Colecția de Istorie a Farmaciei din Cluj-Napoca” poster la evenimentul ”Restrospective”, ediția a XIII-a, Muzeul Național al Bucovinei, în parteneriat cu Asociația Conservatorilor și Restauratorilor din România, 27.11.2023-23.02.2024.

9. Ioana Cova, “Materia medica în Colecția de Istoria Farmaciei a Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei” poster la evenimentul ”Restrospective”, ediția a XIII-a, Muzeul Național al Bucovinei, în parteneriat cu Asociația Conservatorilor și Restauratorilor din România, 27.11.2023-23.02.2024.

RAPOARTE DE ACTIVITATE