Refolosirea vaselor farmaceutice

Recipientele farmaceutice erau obiecte specializate, deseori comandate în loturi, uneori personalizate, ceea ce le făcea destul de valoroase. Din acest motiv, ele erau de multe ori refolosite. Unele inscripții sunt repictate (identic dacă era vorba doar de consolidarea textului, sau diferit dacă era vorba și de o schimbare a conținutului), altele sunt șterse sau acoperite de etichete de hârtie. În colecția noastră întâlnim recipiente cu două sau mai multe inscripții, pe corpul vaselor, pe etichete (uneori și ele suprapuse), sau cartușuri pictate rămase goale. Pe interiorul capacelor și fundul vaselor se observă notații succesive, cu denumiri de ingrediente și cantități scoase/rămase pe parcursul folosirii. Un recipient din lemn păstrează două etichete succesive, cu formulare tipizate care dovedesc folosirea sa în două farmacii diferite (probabil farmacia mai veche a fost vândută cu întreg conținutul și refolosită). Unele vase prezintă o etichetă specială, de obicei circulară, cu notația greutății recipientului gol (marcaj TARA sau T). Această informație le permitea farmaciștilor să calculeze greutatea exactă a conținutului rămas, fără a fi nevoie să îl golească din recipient.