Farmacia muzelui de știință din Milano

În septembrie 2022 am vizitat colecția de istorie a farmaciei a Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci din Milano. Este una dintre cele mai mici colecții ale acestui impresionant muzeu de știință și tehnică, expusă pentru prima oară în anul 1957 pentru a sugera atmosfera vechilor mănăstiri (una dintre clădirile muzeului fiind creată pentru o astfel de instituție a ordinului olivetan). Colecția reflectă în același timp și legătura dintre artă, știință și tehnică. Mobilierul nu provine dintr-o veche farmacie, ci din mediul religios, iar crocodilii împăiați datează din secolul al XIX-lea, într-o epoă în care nu mai era la modă decorarea farmaciilor cu animale exotice. Majoritatea obiectelor au fost obținute de pe piața de antichități, contextele originale rămânând necunoscute, însă expunerea este extrem de evocativă. În 2016 toate piesele au fost conservate/restaurate. Le mulțumim doamnei Simona Casonato și colegilor săi pentru ghidajul special oferit.