Colecția farmaceutică de la Sighișoara

Artefactele din colecția farmaceutică a Muzeului de Istorie Sighișoara sunt impresionante, deși expunerea lor lasp de dorit. Unele dintre obiecte (din întregul mult mai numeros al colecției) sunt expuse la unul dintre etajele Turnului cu Ceas medieval care adăpostește o parte a muzeului de istorie. Se pot vedea piese de mobilier pictat, recipiente farmaceutice de diverse tipuri, instrumente de laborator, instrumente medicale, în special chirurgicale, dar și cărți, diplome, greutăți farmaceutice și alte bunuri de patrimoniu legate în special de istoria farmaciilor locale. Deși expoziția așteaptă o necesară împrospătare, obiectele expuse au fost publicate recent în lucrarearea lui Veress László intitulată Népgyógyászat és hivatalos orvoslás határán. Segesvár gyógyszerészet-történeti, Stúdium, Tg. Mureș, 2021 [La limita dintre medicina populară și cea oficială. Istoria farmaceutică a Sighișoarei].