Probe de materia medica

În prima parte a acestui an vom preleva probe din unele substanțe medicamentoase păstrate în recipientele colecției (așa-numita materia medica) pentru analize chimice. Substanțele simple vor fi trimise spre analize Institutului de Cercetare și Instrumentare Analitică din Cluj-Napoca, dar preparatele complexe (în special cele de secol XVIII) vor fi studiate la Departamentul de Chimie și Chimie Industrială al Universității din Pisa. În cadrul acestui departament, echipa Prof. Maria Perla Colombini are experiența necesară unor analize atât de specializate, în baza unui proiect de cercetare anterior intitulat Colors and balms in Antiquity: from the chemical study to the knowledge of technologies in cosmetics, paintings and medicine (2007). Cu acea ocazie, echipa italiană a creat o bază de date cu markeri moleculari prin analiza unor materiale de referință din preparate farmaceutice din colecții de secol XVII-XIX și a unor replici după vechi medicamente. Această bază de date permite interpretarea rezultatelor tehnice obținute prin cromatografie și spectometrie de masă. Cromatografia este o metodă de analiză menită a separa și măsura proporțiile relative ale componentelor unui amestec, în timp ce spectometria de masă permite măsurarea maselor moleculare relative ale unor compuși.