Investigații de specialitate

La începutul lunii iunie ne-am adunat cunoștințele și expertiza și am analizat tipurile de investigații necesare și care pot duce la cele mai relevante rezultate în cazul recipientelor din colecție cu conținut păstrat. Analizele se vor concentra asupra cufărului farmaceutic de secol XVIII și a componentelor sale, dar vor include și unele dintre cele aproape 100 de alte recipiente și probe de materia medica, din diferite epoci, incluzând câteva fragmente de mumie și o sticluță pentru Teriaca. Astfel, echipa de proiect și colaboratorii săi au decis următoarele: realizarea unor investigații specifice în cadrul laboratorului de conservare și restaurare al Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei (determinări de materiale – fibre textile, hârtie, materia medica – realizate de către Dr. Magó Andrea Beatrix); realizarea de investigații XRF (fluorescența cu raze X, o tehnică analitică nedistructivă utilizată pentru a determina compoziția elementară a materialelor) asupra obiectelor și componentelor anorganice (din metal și sticlă) ale cufărului și realizarea de investigații SEM-EDX (microscopie electronică de suprafață și de compoziție) în cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare din Cluj-Napoca, în colaborare cu Facultatea de Chimie; precum și colectarea a cca. 10 probe din preparate organice (în special preparate medicamentoase complexe de secol XVIII) care vor fi trimise la centrul de analize chimice al Universității din Pisa pentru cromatografie și spectometrie de masă (cromatografia este o metodă de analiză menită a separa și măsura proporțiile relative ale componentelor unui amestec, în timp ce spectometria de masă permite măsurarea maselor moleculare relative ale unor compuși).

Le mulțumim colaboratorilor proiectului, Dr. Márta Guttmann, Dr. Magó Andrea Beatrix, Drd. Grapini Sabin-Pompei.